RING OSS - 08-12 42 00 39

Markentreprenad Stockholm

RING OSS - 08-12 42 00 39

Markentreprenad

Markentreprenad i Stockholm och transport

Kontakta oss - den här sidan om markentreprenad är ledig och kan tas i bruk av ert företag direkt!

Vi anpassar sidan till ert företag, tjänster och bilder eller låter allt stå. 

Vi är engagerade entreprenörer med lokal anknytning. Med utgångspunkt från Södertörn erbjuder vi markentreprenad i Stockholm, och närheten till våra kunder gör att vi snabbt kan vara på plats med bästa tänkbara service samtidigt som vi minskar miljöbelastningen tack vare korta körsträckor.

Din lokala markentreprenör

Vi erbjuder en mängd tjänster inom markentreprenad i Stockholm, exempelvis mark- och anläggningsentreprenad, bergsprängning, avtäckning, grus och krossprodukter, återvinning, avfallshantering, vägunderhåll, transport- och maskintjänster. 

Med en mängd olika bilar, maskiner, material och anläggare har vi både kompetens och resurser för att kunna utföra diverse anläggningsarbeten, som trädgårdsgångar, gräsytor, spridning av slitlager på befintliga vägar. Vi har även utbildade maskinister som kan göra om gamla uttjänta infiltrationsanläggningar, dränera om husgrunder och även gör grundarbeten för byggnationer, parkeringsytor eller vägbyggen.

Miljömedveten markentreprenad i Stockholm

Vi har en stor kunskap och hög medvetenhet om hållbarhet, miljöarbete, och är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi följer dessutom Stockholms stads miljökrav för att minimera miljöutsläppen. Genom ständig utveckling tillsammans med kunder, samarbetspartners och medarbetare vill vi vara regionens bästa företag inom de branscher vi verkar i. Vi strävar hela tiden efter att leverera markentreprenad i Stockholm med högsta kvalitet och samtidigt hålla en god standard på våra bilar och maskiner.

Vi vill vara goda föredömen gällande klimatsmart lastbilskörning– vilket inkluderar till exempel körteknik, hur våra fordon framförs, vilket bränsle som används, fordonets kvalitet, effektivitet och val av vägar. Vi har också en av Sveriges modernaste lastbilstvättar som håller en hög standard och vi tar hand om restavfall på ett hållbart sätt. 

Miljöcertifierad markentreprenad Stockholm   Klimatsmart markentreprenad Stockholm

Genom vårt arbete med ISO 14001 och ISO 9001 bidrar vi till minskad miljöbelastning. Vi arbetar långsiktigt för en hållbar verksamhet genom bland annat miljögodkända enheter, god transportplanering och ett miljöeffektivt körsätt. Vi tänker klimatsmart när vi utför markentreprenad i Stockholm, inte minst när vi jobbar med transporter och maskintjänster.

Olika tjänster inom markentreprenad

För kunder som behöver snöröjning och halkbekämpning, kan vi erbjuda jourtjänster för vinterväghållning. Då bevakar vi vädret för att veta när det är dags att ploga, sanda, salta eller röja bort snömassor. Vi har bilar och maskiner både för större vägar, samt mindre fordon för platser där det är svårt att komma fram.

För barn och andra aktivitetstörstande personer hjälper vi till med att iordningställa lekplatser, sandlådor, boulebanor, eller varför inte en ridbana? Vår ambition är att i alla lägen vara den naturliga samarbetspartnern för alla kunder som behöver markentreprenad i Stockholm.

Exempel på våra tjänstser inom markentreprenad i Stockholm:

  • Infrastruktur.
  • Vägar och VA.
  • Anläggning och grunder.
  • Grus- och krossprodukter.
  • Bergentreprenad.
  • Finplanering.
  • Återvinning.
  • Avfallshantering.
  • Transport och maskintjänster.

Hållbarhet hela vägen

Vi strävar inte bara efter att hålla en hög standard på vår fordonspark och våra maskiner, vi jobbar även medvetet med en tydlig miljöpolicy när det kommer till arbete och produktion i våra egna täkter och vår massåtervinning. Vi tar hänsyn till de lagar, krav och regler som finns i branschen, och våra medarbetare hanterar allt på ett miljömässigt korrekt sätt.

Vi får in en mängd olika material som vi tar hand om, och förädlar använt material så att de blir brukbara på nytt, till exempel asfaltskross, jord etc och återvinner även jordprodukter och schaktmassor. 

Kontakta oss när du önskar kompetenta leverantörer av markentreprenad i Stockholm!