RING OSS - 08-12 42 00 39

Markentreprenad Stockholm

RING OSS - 08-12 42 00 39

Om oss

Anlita oss för markentreprenad i Stockholm

Erbjuder ert företag tjänster inom markentreprenad i Stockholm? Vi på Addictive Group Media AB hyr ut landningssidor till kunder som vill få nya kundkontakter och bra ranking på Google.

Vi hjälper er skapa er nästa stora affär – kontakta oss för att hyra den här sidan om markentreprenad i Stockholm och anpassa den efter ert företag!

Vi är ett företag som ägs av engagerade, lokala maskin- och lastbilsentreprenörer. Vi utgår från Södertörn och erbjuder ett heltäckande urval av markentreprenad i Stockholm. Vi åtar oss bland annat mark- och anläggningsentreprenad, levererans av grus- och krossprodukter, återvinning, avfallshantering, transport- och maskintjänster. Vårt kunnande och expertis står till ert förfogande oavsett vilka tjänster ni efterfrågar, och oavsett om du är privatperson, företagare eller verksam inom offentlig sektor!

Hållbar markentreprenad i Stockholm

Vår ambition är att i alla lägen vara den naturliga samarbetspartnern för dig som behöver markentreprnad i Stockholm. Närheten till vår lokala marknad gör att vi kan minska miljöbelastning och snabbt vara på plats med bästa tänkbara service. Fokus på miljö, kvalitet och service genomsyrar allt vårt arbete och vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Markentreprenad i Stockholm med ISO-certifiering    Hållbar markentreprenad i Stockholm

Det finns många möjligheter att tänka klimatsmart när vi utför markentreprenad i Stockholm, inte minst när vi jobbar med transporter och maskiner. Vi arbetar långsiktigt för en hållbar verksamhet genom bland annat miljögodkända enheter, god transportplanering och ett miljöeffektivt körsätt. 

Produktionen i våra egna täkter och vår massåtervinning hanteras miljömässigt korrekt och vi hanterar allt material enligt de lagar, regler och branchöverenskommelser som gäller. Vi har även en av Sveriges modernaste lastbilstvättar som håller högsta miljöstandard och tar hand om restavfall på ett säkert sätt. Vi strävar hela tiden efter att hålla en god standard på våra bilar och maskiner, och följer Stockholms stads miljökrav för att minska miljöutsläpp.

Vi har hög kunskap och medvetenhet om både hållbarhet och kvalitet, vilket gör att våra tjänster inom markentreprenad i Stockholm är både pålitliga och miljövänliga.

Kontakta oss och berätta om dina behov så ger vi en kostnadsfri offert!