RING OSS - 08-12 42 00 39

Markentreprenad Stockholm

RING OSS - 08-12 42 00 39

Markentreprenad Stockholm

Markentreprenad i Stockholm med fokus på kvalitet och hållbarhet

Kontakta oss

Markentreprenad

Vill ni marknadsföra ert företag med denna sida? Kontakta oss på Addictive Media om ni jobbar med markentreprenad i Stockholm och erbjuder tjänester inom infrastruktur, anläggning, återvinning, transport- och maskintjänster. 

Hållbarhet

Vi kan även marknadsföra ert företag inom miljö, hållbarhet och kvalitet. Vår medvetenhet kring hållbarhet, miljö och kvalitet är hög, och vi arbetar långsiktigt för en hållbar verksamhet. 

 

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Markentreprenad Stockholm

Bäst markentreprenad i Stockholm

Vi är ett serviceföretag inom markentreprenad i Stockholm och utför markentreprenader i storleksordningen upp till 50-miljonersprojekt. Fokus på miljö, kvalitet och service genomsyrar alltid vårt arbete.

Kontakta oss om ni vill hyra denna sida för marknadsföring av era tjänster inom markentreprenad i Stockholm! Vi anpassar sidan som det passar ert företag eller så låter vi informationen nedan stå kvar. 

Vilken markentreprenad behöver du?

Vi erbjuder en mängd tjänster inom markentreprenad i Stockholm och vänder oss till såväl privatpersoner och företagskunder som offentlig verksamhet.

Exempel på markentreprenad i Stockholm som vi utför:

 • Infrastruktur.
 • Vägar och VA.
 • Anläggning och grunder.
 • Grus- och krossprodukter.
 • Bergentreprenad.
 • Finplanering.
 • Återvinning.
 • Avfallshantering.
 • Transport och maskintjänster.

Vi har en stor kunskap och hög medvetenhet om hållbarhet, miljöarbete och är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi följer dessutom Stockholms stads miljökrav för att minimera miljöutsläppen. Genom ständig utveckling tillsammans med kunder, samarbetspartners och medarbetare vill vi vara regionens bästa företag inom markentreprenad i Stockholm och de branscher vi verkar i. Vi strävar hela tiden efter att leverera markentreprenad av högsta kvalitet och samtidigt hålla en god standard på våra bilar och maskiner. 

Hållbar markentreprenad i Stockholm

Genom vårt sätt att arbeta med ISO 14001 och ISO 9001 bidrar vi till minskad miljöbelastning. Vi arbetar långsiktigt för en hållbar verksamhet genom bland annat miljögodkända enheter, god transportplanering och ett miljöeffektivt körsätt. Det finns många möjligheter att tänka klimatsmart när vi utför er markentreprenad i Stockholm, inte minst när vi jobbar med transporter och maskintjänster.

Miljöcertifierad markentreprenad Stockholm   Klimatsmart markentreprenad Stockholm

Vi vill vara goda föredömen och våra förare kör klimatsmart – vilket inkluderar till exempel körteknik, hur fordonet framförs, vilket bränsle som används, val av vägar och fordonets kvalitet och effektivitet. Vi har också en av Sveriges modernaste lastbilstvättar som håller en hög miljöstandard och tar hand om restavfallet på ett hållbart sätt. 

Kvalitativ markentreprenad i Stockholm 

Vi strävar inte bara efter att hålla en hög standard på vår fordonspark och våra maskiner, vi jobbar även medvetet med en tydlig miljöpolicy när det kommer till arbete med markentreprenad i Stockholm gällande våra egna täkter och massåtervinning. Vi tar hänsyn till de lagar, krav och regler som finns i branschen, och våra medarbetare hanterar allt på ett miljömässigt korrekt sätt.

Vi får in en mängd olika material som vi tar hand om och förädlar material till brukbara varor, till exempel asfaltskross, jord mm. och vi återvinner även jordprodukter och hanterar schaktmassor. 

Exempel på våra återvinningsprodukter:

På vår massåtervinning på Kalvö tar vi hand om och förädlar jord- och schaktmassor till fyllnadsjord och återvinningsjord. Fyllnadsjorden är lite grövre och kan innehålla större stenar och rötter mm. Återvinningsjorden är lite finare och passar bra till utfyllnad för grönytor.

Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt. Genom att återvinna dem bevaras begränsade resurser, vilket är bra för miljön. Återvunna schaktmassor är utmärkt material att använda till exempelvis vägbyggen, bullervallar eller som utfyllnad vid en byggnation. Schaktmassor betraktas dock som avfall och beroende på massans innehåll kan det klassas som farligt avfall, vilket behöver hanteras på ett speciellt sätt. Vi vet hur man hanterar schaktmassor på rätt sätt.

Hög kvalitet och leverans 

För att säkra leveranserna till våra kunder och effektivisera orderläggning och transport har vi digitaliserat våra flöden via orderappar till samtliga bilar och maskiner. Det är ytterligare ett steg i vår kvalitetssäkring när vi utför markentreprenad i Stockholm.

Vi fokuserar på:

 • Helhetslösningar.
 • Hög kompetens och servicegrad.
 • Effektiva rutiner.
 • Sund ekonomi för alla parter.

Kontakta oss för en professionell och hållbar markentreprenad i Stockholm!